werkwijze:
 
 
U geeft ons een intentieverklaring en een persoonsbeschrijving of u stuurt ons een foto door.
 
Met deze informatie zoeken we de juiste gezichten voor uw project.
We sturen u de voorstellen door of organiseren een casting waar de mensen hun talent kunnen laten zien.
 
De mensen die uiteindelijk de shoot, opnames of het evenement zullen doen, worden door ons verwittigd en we zorgen dat uw project rimpelloos verloopt.
Natuurlijk volgen we alles verder op indien de opnames door slecht weer of andere oorzaken naar een latere datum verschuiven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Ages Casting.be 2011